Poker ordlista för de vanligaste begreppen vid pokerbordet

nätpoker

Om du är nybörjare och tänker börja spela onlinepoker så kommer du garanterat att bli aningen förvirrad av alla begrepp som förekommer inom poker. De allra flesta gregreppen och orden kommer du dessutom att få presenterat för dig på engelska, vilket kan göra det ännu mer förvirrat.

Vi hjälper dig att reda ut begreppen genom att förklara de vanligaste begreppen och ordens betydelse i Pokervärlden.

A

Aces Full

En kåk med tre ess och ett annat par.

 

Ace-high

En fem-korts hand där Ess är det högsta kortet men utöver det finns inget par eller något annat av värde.

 

Aces Up

En hand som innehåller två par, varav ett av dem är par i Ess.

 

 

All-in

När en spelare satsar alla sina chips som han/hon har tillgång till vid det aktuella bordet. Du ser vanligtvis om spelaren går "all in" genom att det står som info i pokerklienten.

 

Ante

Pengar som placeras i potten innan handen börjar. En obligatorisk insats för alla vid pokerbordet.

 

B

Bad Beat (i chat ofta förkortad BB)

När en bra hand slås av ett lyckokast, ofta är den en "fisk" som hängt med längre än han/hon borde eller så är det en osedvanligt bra hand redan i första given. Kan också vara när någon egentligen köper kort för att få något annat men genom lyckoträff får in en högre hand än väntat.

 

Bankroll (bankrulle)

Mängden pengar du har på ditt poker spelkonto.

 

Bet - Satsa

Att placera chips i potten.

 

Bet pot

När en spelare satsar det totala värdet av pottens belopp.

 

Big Blind - Stor blind

Ett designerat belopp som satsas av den spelare som sitter i den andra positionen, medurs från given, innan några kort har delats. (Spelare som går med i ett spel som pågår måste satsa en stor blind, men kan göra detta från valfri position.)

 

Big Slick

En hand som innehåller ett A-K.

 

Blank

Ett värdelöst kort.

 

Blind

De satsningar som måste göras av de två spelare som sitter direkt till vänster om given och som kommer att starta aktiviteten i den första satsningsrundan. Blind-satsningar görs innan några kort har delats. (En 'Blind' satsning är en som görs utan att du har tittat på dina kort.)

 

Blind Raise - Blind-höjning

När en spelare höjer utan att titta på sin hand. I onlinepoker världen är det svårt att avgöra om motspelare gör blind raise men om en pokerspelare som sitter närmast dealern är mycket snabb på att satsa kan det i vissa fall handla om blind raise.

 

Bluff - Bluffa

Att övertyga andra spelare att du har en bättre hand än du har. Detta görs genom att satsa eller höja.

 

Bottom Pair

När en spelare använder det lägsta kortet i floppen för att bilda ett par med ett av sina egna kort.

 

Bring-In - Insats

Den tvingade satsning som görs i den första satsningsrundan av den spelare som delas det lägsta kortet som visas i 7 Card Stud och Stud 8 or Better. I Razz (Lowball) är detta det högsta kort som visas.

 

Bullets

Ett par ess.

 

Button - Knappen

Kallas även för dealer-knappen.Det är en rund disk som flyttas från spelare till spelare i medurs riktning efter varje hand, för att teoretiskt indikera dealern av varje hand.

 

Buy-in

Det minsta belopp pengar som krävs av en spelare för att sitta ned vid ett visst pokerspel.

 

C

Call - Syna

Att matcha det satsade beloppet.

 

Cash Out - Betala ut

Att lämna ett spel och växla chips till pengar.

 

Check (detsamma som att "passa")

En spelare checkar när det är hans tur att agera och det inte har varit någon aktivitet före honom och han väljer att inte satsa.'

 

Check-raise

När en spelare först checkar och sedan höjer i en satsningsrunda.

 

D

Dealer - Given

Den man eller kvinna som handhar korten, delar ut potterna och övervakar spelet.

 

Dealer's Position - Givposition

Att vara sist att agera i en satsningsrunda med knappen. On the button.

 

Disconnect Protection - Bortkopplingsskydd

Ett verktyg avsett att skydda spelare ifall deras Internet-förbindelse avbryts medan de är involverade i en pott.

 

Door Card - Dörrkort

Detta är det första uppåtvända kortet i en spelares hand i Stud-spel.

 

Down Card - Hålkort

Kort som delas nedåtvända.

 

Draw Poker

Form av poker där varje spelare delas fem kort nedåtvända och där han har möjlighet att kasta ett eller flera och ersätta dem med nya för att försöka få en bättre hand.

 

Drop

Ge upp.

 

Deuces

Ett par i tvåor.

 

E

Early Position

Position i en satsningsrunda där spelaren måste agera före de flesta av de andra spelarna vid bordet. (Detta betraktas vara de två positionerna till vänster om Blinds.)

 

F

Fifth Street

Kallas även för 'river'-kortet. I floppspel representerar detta det femte gemensamma kortet på bordet och den slutliga satsningsrundan. I Stud-spel är detta det femte kort som delas till varje spelare och representerar den tredje satsningsrundan.

 

Five-card Draw

Ett pokerspel där varje spelare delas fem kort nedåtvända. De har en dragning att ersätta dem och den bästa höga handen vinner potten.

 

Five-card Stud

Ett pokerspel där varje spelare delas fem kort, ett nedåtvänt och fyra uppåtvända, med satsning efter kort 2, 3, 4 och 5.

 

Flat Call

Syna en satsning utan att höja.

 

Flop - Floppen

I Hold'em och Omaha är detta de tre första gemensamma korten som delas uppåtvända i mitten på bordet, alla samtidigt. 'Floppen' indikerar även den andra satsningsrundan.

Flopp Games - Floppspel

 

Flush - Färg

Godtyckliga fem kort i samma svit.

 

Flush Draw - Färgdragning.

När en spelare har fyra kort i sin hand, alla i samma färg, och hoppas dra ett femte för att bilda en färg.

 

Lägga sig

Att kasta bort din hand när det är din tur att agera.

 

Four of a Kind - Fyrtal

Fyra kort med samma nummer eller värde.

 

Fourth Street

I floppspel är detta det fjärde gemensamma kortet som delas (kallas även för 'turn') och representerar den tredje satsningsrundan. I stud-spel är det det fjärde kortet som delas till varje spelare och representerar den andra satsningsrundan.

 

Full House - Kåk

Godtyckliga tre kort med samma nummer eller värde plus godtyckliga två kort med samma nummer eller värde.

 

G

Grinding

Spela med en stil som ger minimal risk och moderata vinster över en lång tidsperiod.

 

H

Heads-up

När endast två spelare är involverade i en hand.

 

Hearts - Hjärter

En av de fyra sviterna med spelkort.

 

High-card

För att bestämma den första given i floppturneringarna delas varje spelare ett enda kort och den spelare som har det högsta kortet (baserat på kort och svitordningen - spader, hjärter, ruter och klöver) blir den teoretiska given.

 

High Limit

Ett spel där de belopp som satsas är höga.

 

Hi/lo

Spel med delad pott på högst och lägst.

 

Hold'em

Kallas även Texas Hold'em, där spelarna får två nedåtvända kort och fem gemensamma kort. Se våra fullständiga Hold'em-regler.

 

Hole Cards - Hålkort

Detta är de 'nedåtvända' korten framför spelarna.

 

House - Banken

Det casino eller det kortrum som arrangerar pokerspelet.

 

I

Inside Straight – Hålstege

Fyra kort som kräver ytterligare ett kort mellan det högsta och det lägsta kortetför att bilda en stege. Spelare som infångar detta kort får en hålstege.

 

J

Jackpot - Jackpot

En prisfond som går till en spelare som uppfyller en uppsättning förbestämda krav. Vissa casinon ger t ex en jackpott till dem som får fyrtal eller högre men förlorar.

 

Jackpot Poker - Jackpott-poker

En form av poker där kortrummet eller casinot erbjuder en jackpott till spelare som har förlorat med en verkligt stor hand (vanligen ess-kåk eller bättre).

 

Jacks-or-better

En form av poker där spelare måste ha åtminstone ett par knektar för att öppna satsningen.

 

K

Kicker

Det högsta oparade sidokortet i en spelares hand.

 

L

Ladies

Två damer.

 

Late Position

Sen position. Position i en satsningsrunda där spelaren ska agera efter att de flesta av de andra spelarna har agerat (betraktas vanligen vara de två positionerna till höger om knappen).

 

Lay Down Your Hand

När en spelare ger upp.

 

Lead

Den första spelare att satsa i en pott.

 

Limit Poker

Ett spel som har fasta minsta och högsta satsningsintervaller, tillsammans med ett förbestämt antal höjningar.

 

Limper

Den första spelare som synar en satsning.

 

Limp In

Att gå in i potten genom att syna snarare än höja. Den vanligaste beskrivningen av limp in är när den första personen att agera bara synar stor blind.

 

Loose

En slapp spelare som spelar många händer.

 

Lowball

En form av dragningspoker där den lägsta handen vinner potten.

 

Low Limit

Ett spel där de belopp som satsas är låga.

 

M

Main Pott - Central pott

Den centrala potten. Alla andra satsningar placeras i en sidopott och spelas om av återstående spelare. Detta inträffar när en spelare blir all-in.

 

Middle Position - Mellanposition

Någonstans mellan de tidiga och sena positionerna i en satsningsrunda (den femte, sjätte och sjunde stolen till vänster om knappen).

 

Muck

Att kasta eller ge upp sin hand. Det är även den hög kort som inte är med i spelet längre och som du vill gömma från medspelarna.

 

Minimum Buy-in

Det minsta belopp pengar som du kan starta ett spel med.

 

N

No Limit

Ett spel där spelarna kan satsa hur mycket de vill (så länge det visas) i valfri satsningsrunda.

 

O

Odds

Sannolikheten att bilda en hand jämfört med sannolikheten att inte bilda en hand.

 

Offsuit

Kort i olika färger.

 

Omaha

Ett spel där varje spelare delas fyra nedåtvända kort med fem gemensamma kort. För att bilda en hand måste du använda två av dina hålkort och tre från bordet.

 

On the Button

Att vara den sista spelaren att agera i en satsningsrunda. Givens position

 

Open - Öppet

Att göra den första satsningen.

 

Open-ended Straight

Fyra kort i följd där ytterligare ett kort (i följd) behövs i någon ände för att bilda en stege.

 

Option

En option är en levande blind som görs innan korten delas. Om ingen höjer kan 'option'-spelaren höja potten.

 

Out Button

En disk som placeras framför en spelare som vill stå över händer men som vill kvarstå i spelet.

 

Outs

Antalet kort kvar i leken som kan förbättra din hand.

 

P

Paints

Klädda kort (knekt, dam och kung).

 

Pair - Par

Två kort med samma nummer eller värde.

 

Pass

Att checka eller lämna över alternativet att satsa/höja till nästa spelare i en satsningsrunda. Bör inte förväxlas med svenskans passa som betyder checka.

 

Klädda kort (knekt, dam och kung).

 

Pocket - Ficka

De nedåtvända korten eller hålkorten.

 

Pocket Cards - Fickkort

De två kort som delas till dig i början av en Hold'em-hand och som ingen annan får se.

 

Placering

Där en spelare sitter i relation till given, vilket bestämmer den spelarens plats i satsningsordningen.

 

Post - Satsa

Om du missar blind måste du satsa ('post') – dvs lägga till så många chips som var i själva blind.

 

Pot - Pott

Pengarna eller chipsen i mitten av bordet som spelarna försöker vinna.

 

Pot Limit

Detta är ett spel där den maximala satsningen kan vara lika med potten.

 

Q

Quads - Fyrtal

Fyra kort med samma rankning.

 

Qualifier

I Hi/Lo-spel är detta kravet som den låga handen måste uppfylla för att vinna potten.

 

R

Raise – Höja

Att öka föregående satsning.

 

Rejk - Avgift

Chips som tas från potten av kortrummet som kompensation för att det arrangerat spelet.

 

Rank

Värdet på varje kort och hand.

 

Reading

Analys av en spelare baserat på hur han spelar, hur han beter sig och vad han säger.

 

Rebuy

Mängden pengar en spelare betalar för att lägga till ett bestämt antal chips i sin stapel i en turnering.

 

Re-raise

Att höja en höjning.

 

River

Detta är det sista kortet som ges i alla spel. I Hold'em och Omaha kallas detta även för 5th street. I Stud-spel kallas det även för 7th street.

 

Round of Betting

Detta är då spelarna har möjlighet att satsa, checka eller höja. Varje satsningsrunda slutar när den sista satsningen eller höjningen har synats.

 

Färgstege med ess på topp. Detta är en ess-hög stege (A-K-Q-J-10) i samma svit. Det är den bästa möjliga handen i poker.

 

S

Sandbagging

Att hålla tillbaka och syna trots att du har en mycket bra hand, vanligen för att dölja styrka, provocera fram bluffar och för att check-höja.

 

Seating List

Väntelista En spelare kan placera sitt namn på denna lista om det inte finns några stolar vid det bord där han vill spela.

 

Semi-bluff

Att satsa med en lagom bra eller dragande hand.

 

Set

Att ha ett fickpar som matchar ett av korten på bordet.

 

7 Card Stud

Ett välkänt pokerspel där spelare får tre nedåtvända kort och fyra uppåtvända kort. Du spelar de fem bästa av dessa sju kort.

 

Seventh Street

Detta är den slutliga satsningsrundan i 7 Card Stud och Stud 8 or Better.

 

Short Buying

Att köpa chips efter ditt inledande inköp. Vanligen är minimum för en short buy-in mindre en den inledande buy-in.

 

Short-handed

Ett 'short-handed' spel har få spelare.

 

Showdown – Visning

I slutet av den slutliga satsningsrundan är detta då alla aktiva spelare visar sina kort för att kontrollera vem som har vunnit potten.

Side Pot - Sidopott

En separat pott som de återstående aktiva spelarna spelar om när en eller flera spelare är all-in.

 

Sixth Street

I 7 Card Stud är detta det fjärde 'uppåtvända' kortet som delas till spelarna (deras 6:e kort). Det är även den 4:e satsningsrundan.

 

Small Blind - Liten blind

Det belopp som placeras i potten av personen omedelbart till vänster om 'knappen' innan korten har delats.

 

Split

Delad vinst.

 

Steal Raise

En höjning av någon i sen position, i ett forsök att minska antalet spelare och/eller stjäla potten.

 

Straight - Stege

Fem kort i följd i godtycklig svit.

 

Straight Flush – Färgstege

Fem kort i följd i samma svit.

 

Suit

En egenskap hos ett spelkort. Kort kan antingen vara klöver (clubs), ruter (diamonds), hjärter (hearts) eller spader (spades).

 

T

Table - Bord

Den yta som pokerspelet spelas på.

 

Tell

En aktivitet som ger ledtrådar om de kort någon innehar.

 

Texas Hold'em

Detta är även ett namn för Hold'em, den mest populära formen av poker.

 

Third Street

I 7 Card Stud och 7 Card Stud 8 or Better är detta den första satsningsrundan efter de tre första korten.

 

Three of a Kind - Triss

Tre kort med samma nummer eller värde.

 

Tight

Antingen en spelare som inte spelar många potter eller ett spel som inte har mycket aktivitet.

 

Tilt, On

Beteende som resultat av en förlust, vanligen negativt.

 

Top Pair

I floppspel är detta när en spelare bildar par med ett av sina nedåtvända kort och det högsta kortet på bordet.

 

Top Two Pair

Då båda dina fickkort matchar de två högsta korten på bordet.

 

Treys

Ett par treor.

 

Trips

Triss.

 

Turn

I floppspel är detta det fjärde kortet som delas. Detta är den tredje satsningsrundan.

 

Two Pair - Två par

En hand som består av två olika par.

 

U

Underpair

Ett fickpar med lägre värde än det lägsta kortet på bordet.

 

Up Card

Ett kort som delas uppåtvänt.

 

W

Wild Card

Ett kort som kan spelas som vilket värde som helst.

 

WSOP

World Series of Poker.